Hoppa till innehållet

Välj sårtyper

Som förval kommer fallen i testet behandla samtliga typer av sår, men du kan här välja bort sårtyper. Du måste behålla minst tre sårtyper.

Välj antal fall

Ställ in det antal fall du vill öva på genom att dra i reglaget nedan.

Välj tidsåtgång

Se eller välj antal minuter du har vill öva genom att dra i reglaget.