Välj sårtyper.

Som förval kommer fallen i testet behandla samtliga typer av sår, men du kan här välja bort sårtyper. Du måste behålla minst tre sårtyper.

Välj antal fall.

Ställ in det antal fall du vill öva på genom att dra i reglaget nedan.

Välj tidsåtgång.

Se eller välj antal minuter du har vill öva genom att dra i reglaget.